LINKS

:: NOMBOR BULAT ::
Bidang                                    : Nombor dan Operasi
Tajuk                                       : Nombor Bulat Hingga 100
Satandard Kandungan         : Murid dibimbing untuk:
      i.                   Menamakan dan menentukan nilai Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
                                                       ii.            Menamakan nombor hingga 100
        (a)    Membilang objek dalam kumpulan.
        (b)   Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.
        (c)    Menamakan angka.

Masa                            : 60 minit
Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi
1.         Persediaan
Pemerhatian dan Analisis
a.       Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan ikan di dalam akuarium A.
b.      Minta murid membuat pengiraan bilangan ikan-ikan yang ditunjukkan.
c.       Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan.
d.      Pindahkan beberapa ekor ikan ke dalam akuarium B.
e.       Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan ikan yang terdapat di dalam akuarium A dan B.
f.       Murid menunjukkan beberapa keping kad angka.
   i.   Apakah yang anda dapat lihat di dalam  akuarium A?
 ii.   Berapakah bilangan ikan yang ada di dalam akuarium A?
    iii.  Berapakah ikan yang telah dipindahkan ke dalam akuarium B?

2.      Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis idea
a.       Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.
        i.            Wakil setiap kumpulan diminta bercerita mengenai apa yang diperhatikan tadi.

b.      Gunakan contoh-contoh lain yang lain sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid.
c.       Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat dengan objek yang ada di sekeliling mereka. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan.


   i.         Berapakah bilangan kipas yang ada di dalam kelas ini?
 ii.         Berapakah bilangan lampu yang ada di dalam kelas ini?
3.      Perkembangan
Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan idea.


Menilai

a.       Paparkan kad imbasan seperti gambar kartun.
b.      Ulang aktiviti di atas dengan menggunakan gambar lain.
c.       Minta murid mengenal pasti bilangan ikan dalam akuarium. (Contoh)
 i.            Berapakah bilangan mata kesemua kartun tersebut?
ii.            Berapakah bilangan mulut kartun tersebut?Sila amati dan kenal pasti gambar mana yang banyak4.      Tindakan
Pelaksanaan

     Amalan berterusan
a.       Paparkan kad angka nombor 1 hingga 9 di hadapan kelas.
b.      Murid diminta mengambil satu kad angka dan menamakan  nombor tersebut.
c.       Guru menyebut nombor dan murid  mengambil kad angka sambil menunjukkan kepada rakan-rakan.
d.      Edarkan lembaran kerja. Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Bincang hasil kerja murid. i.         Sila ambil satu kad  dan murid sebutkan nombor.No comments:

Post a Comment